Bütün vergilerinizi Kuveyt Türk hesaplarından veya nakit olarak ödeyebilirsiniz.

 • Gümrük Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezalarınızı, günü geçsin veya geçmesin, Kuveyt Türk şubeleri ve İnternet Şube üzerinden ödeyebilirsiniz.
 • Vergi ödemeleri online olarak gerçekleştirildiğinden eksik veya fazla tutarda ödeme yapmak gibi bir sorunla karşılaşılmaz.
 • Vergi ödemelerinde tahakkuk fişi ibraz etmek gerekmez.

Vergi borçlarınızı www.gelirler.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz.

Bankamızdan Ödeme Yapılabilecek Vergi Türleri

 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • Trafik Para Cezası
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Yurtdışı Çıkış Harcı
 • Noter Harçları
 • Tapu Kadastro Harcı

Size En Yakın Şube ve ATM'ler

Şube ve ATM'ler